Hệ thống đào tạo trực tuyến Spiral

Bài viết hay

Khuyết điểm

 

Chủ cửa hàng nói với anh bán hàng mới được nhận vào làm:

- Nói chung, tôi hài lòng về anh, nhưng anh có một khiếm khuyết.

- Khiếm khuyết gì ạ, thưa ông?

 

- Khi anh nói với khách giá tiền một món hàng nào đó, bao giờ anh cũng đỏ bừng mặt.